Home Informace Kurzy Fotografie Nabízíme Sponzoři Kontakt
Školné  skupinové:  párové:  1x týdně*  1400,- Kč / pololetí  sportovní společenský tanec**  2100,- Kč / pololetí  2 a více x týdně    2100,- Kč / pololetí  1.  pololetí září – leden (platba do 28. září 2018)  2.  pololetí únor – červen (platba do 18. února 2018)    Platbu můžete provést: - na účet 2700860780/2010 (jako VS uveďte datum narození tanečníka ve tvaru DDMMRRRR, do poznámky uveďte jméno tanečníka)  Máme nový účet pro platby školného 2700860780/2010, pokud jste již zaplatili na původní číslo účtu nic se neděje. Platba zaplacená na  původní účet je v pořádku.  * přípravka předškoláčci ** jde o všechny tanečníky, kteří tančí v páru latinskoamerické a standardní tance